CASSIO HYBRID

Hybrydowa składarko-sklejarka została zaprojektowana do produkcji opakowań wielkogabarytowych.
W zależności od potrzeb, jej specyficzna budowa umożliwia realizację procesu składania w dwóch różnych trybach technologicznych.
Proces formowania kartonów może być realizowany w wysokowydajnym, podstawowym trybie liniowym.

W przypadku wymagających, bądź skrajnie trudnych, proces ten może być również realizowany z wykorzystaniem modułu składającego.
Moduł ten, pracujący w trybie cyklicznym wyposażony został w system zamykaczy prostopadłych umożliwiających prawidłowe składanie bardzo dużych kartonów wykonanych z niezwykle sztywnych materiałów.