SYSTEM ODRZUTU WADLIWYCH OPAKOWAŃ

Dostępne w ofercie systemy odrzutu wadliwych opakowań znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym oraz spożywczym. Systemy odrzutu wadliwych opakowań z linii produkcyjnej dostępne są w różnych wersjach, zależnie od rodzaju linii produkcyjnej klienta. 

Tego typu systemy zapewniają zwiększenie produktywności linii produkcyjnej.